Stillinger

Kunne du tænke dig at være ferieafløser hos os?

Vi mangler hænder hen over sommeren og efteråret, så giv lyd fra dig, hvis du har lyst til at være med til at give vores beboere en dejlig sommer. Se kontaktinfo længere nede.

 

Pædagog eller fysioterapeut

Du kan også være uddannet ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent.

Opgaverne                                   

·         At være med til at skabe hjem for beboerne med en værdig og meningsfyldt hverdag

·         opbygge og vedligeholde et socialt netværk

·         kontakt med de pårørende

·         praktiske gøremål

·         personlig pleje

·         rengøring

·         aktiviteter.

·         Lave individuelle handleplaner i samarbejde med den enkelte beboer

·         sørge for, at handleplanerne bliver ført ud i livet

·         koordinering med kommunale tilbud i forhold til arbejde, uddannelses- og fritidstilbud

·         ledsage borgerne til aktiviteter uden for huset 

Vi forventer at du

·         Er fagligt velfunderet

·         Har erfaring med arbejdet omkring mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne  (erfaring med mennesker med autisme er en fordel)

·         Kan tage del i den daglige pleje

·         Kan strukturere hverdagen for den enkelte beboer

·         Kan arbejde skriftligt med daglig dokumentation, handleplaner mm.

·          Kan indgå i samarbejdet med pårørende, sagsbehandlere, dagtilbud mv.

·         er imødekommende, har gode kommunikations- og samarbejdsevner og er ansvarsbevidst

·         engagerer dig i beboernes liv og hverdag og deltager aktivt på bofællesskabet, hvis grundlæggende værdier er et kristent livs og menneskesyn/du kan identificere dig med vores kristne værdigrundlag eller er bekendt med det og kan arbejde loyalt efter vores værdier og idegrundlag og formidle dette videre til vores beboere.

·         har faglige kompetencer og evnen til at omsætte dem i at se muligheder frem for begrænsninger

·         kendskab til KRAP er en fordel

·         kendskab til målgruppen og evnen til at indgå i relationer med beboerne og deres pårørende

Vi tilbyder


      En arbejdsplads i udvikling
      En engageret og tværfaglig personalegruppe
      En arbejdsplads der bygger på kristne værdier
      Et stærkt bagland i form af en engageret forældrekreds
      Uddannelse i KRAP

Vil du vide mere

Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, da bofællesskabets beboere vil have behov for støtte døgnets 24 timer. Der er dog faste nattevagter. Løn- og ansættelsesvilkår er baseret på kommunale aftaler og overenskomster indgået med de faglige organisationer og KL for området.

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om stillingerne, så kontakt leder Ulla Andersen på telefon 28 91 08 78 eller mail uea@trehuse.dk

 

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning på mail til uea@trehuse.dk

Tiltrædelse snarest muligt

Sygeplejerske eller sosu-assistent søges til bofællesskabet TreHusE i Høje-Taastrup

Stillingen er på deltid - ca. 15 timer

Sundhedsfaglige opgaver

·         Medicinansvarlig i samarbejde med Høje Taastrup kommune.

·         Dosering og bestilling af medicin

·         Hospitals- og lægebesøg

·         Udarbejdelse af diverse instrukser i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds krav

·         Opfølgning på behandlinger og plejeplaner

Vi forventer at du

·         er fagligt velfunderet

·         har erfaring med arbejdet med mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne (erfaring med mennesker med autisme er en fordel)

·  ·         kan arbejde skriftligt med daglig dokumentation, handleplaner mm.

·         kan indgå i samarbejdet med læger, pårørende, sagsbehandlere mv.

·         er imødekommende, har gode kommunikations- og samarbejdsevner og er ansvarsbevidst

·      engagerer dig i beboernes liv og hverdag og deltager aktivt på bofællesskabet, hvis grundlæggende værdier er et kristent livs og menneskesyn/du kan identificere dig med vores kristne værdigrundlag eller er bekendt med det og kan arbejde loyalt efter vores værdier og idegrundlag og formidle dette videre til vores beboere.

·         har faglige kompetencer og evnen til at omsætte dem i at se muligheder frem for begrænsninger

·         kendskab til KRAP er en fordel

Vi tilbyder


      • En arbejdsplads i udvikling
      • En engageret og tværfaglig personalegruppe
      • En arbejdsplads der bygger på kristne værdier
      • Et stærkt bagland i form af en engageret forældrekreds

Vil du vide mere

Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, da flere af bofællesskabets beboere vil have behov for støtte døgnets 24 timer. Der er dog faste nattevagter. Løn- og ansættelsesvilkår er baseret på kommunale aftaler og overenskomster indgået med de faglige organisationer og KL for området.

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om stillingeen, så kontakt leder Ulla Andersen på telefon 28 91 08 78 eller mail uea@trehuse.dk

 

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning på mail til uea@trehuse.dk

Ansøgningsfrist: 12. februar 2018

 

Tiltrædelse snarest – senest 1. april 2018